15 Mart 2017 Çarşamba

Maden Jeolojisi ve rezerv tespit çalışmaları;

Maden arama , rezerv geliştirme çalışmaları. Maden sondaj işleri ve 3 boyutlu modelleme
Maden Ruhsatlandırma çalışmaları
Maden Arama ve İşletme Ruhsat çalışmaları, GSM Ruhsatlandırma ve İşletme izin çalışmaları
Kıyı ve Deniz Jeolojisine yönelik, modelleme ve etüd raporları
Hammadde Jeolojisi ve Taş ocağı çalışmaları
Endüstriyel hammaddeler ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ve kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj ile raporlarının hazırlanması.