17 Temmuz 2019 Çarşamba

Su Sondajları Yer Altı Suyuİlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltı suyu Arama Belgesi, Yeraltı suyu Kullanma Belgesi, Yeraltı suyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmaların yapılması.

Sönmez Jeoteknik.