Referans

Simple Responsive Timeline

REFERANSLARIMIZ


 • 2005

  Samsun Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

  Samsun Merkez Kurupelit Beldesi Büyükoylumca Mah. Fen Lise ve Pansiyon Binası İnşaatının Zemin Etüdü Hazırlanması
 • 2007

  Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

  Tekkeköy Merkez Sağlık Ocağı Acil Ünitesine Ait Sahanın Genişletilmesi İçin Zemin Etüdü İşi
 • 2008

  DSİ Genel Müdürlüğü

  Giresun Yumrutepe Regülatör ve Hes Projesi Sondaj ve Jeofizik Raporu Hazırlanması
 • 2008

  DSİ Genel Müdürlüğü

  Çay İşletme Genel Müdürlüğü Trabzon İli Araklı Çay Fabrikası Derin Su Kuyusu Açılması İnşaatı
 • 2008

  DSİ Genel Müdürlüğü

  Ordu İli Çaybaşı İlçesinde Atıksu Arıtma Tesisi Alanında Jeolojik-Jeoteknik Raporunun Hazırlanması
 • 2008

  Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

  Dereköy Balıkçı Barınağı ve Sahil Tahkimatının Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması
 • 2009

  DSİ Genel Müdürlüğü

  Samsun İli Havza İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Jeolojik-Jeoteknik Rapor Hazırlanması
 • 2009

  DSİ Genel Müdürlüğü

  Doğuş İnşaat A.Ş. Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali İnşaatı 28 Adet Konkasör Tesisleri ve Drenaj Kuyularının Açılması
 • 2009

  T.C Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Sinop-İnceburun Mevkiinde Kurulması Planlanan Sinop Nükleer Teknoloji Merkezi Sondaj Sondaj Kuyusu Açma ve Kuyu Deneyleri
 • 2011

  Çorum İl Sağlık Müdürlüğü

  400 Yataklı Çorum Devlet Hastanesi İnşaatı Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanması
 • 2012

  DSİ Genel Müdürlüğü

  Çandır-1 Regülatörü ve Hes Antalya, İmar Planına Esas Jeolojik Etüd Raporu ve Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlanması
 • 2012

  Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Samsun

  Ünye Çevre Yolu (Km:91+600+-92+300) Heyelan Çalışmasına Ait Sondaj ve Geoteknik Rapor Hazırlanması
 • 2012

  Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Samsun

  Doğu Çevre Yolu Sondaj Çalışmaları ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması
 • 2012

  Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü Erzurum

  Horasan-Pasinler Yolu Takriben Km.113+500-187+900 Kesimine Ait 5 Adet Köprünün Jeolojik-Jeoteknik Raporlarının Hazırlanması
 • 2013

  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

  Sinop-Ayancık 50 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatına Ait Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması İşi
 • 2014

  Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  1150 Hektar Sahanın Sondajlı Mikrobölgeleme Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması
 • 2014

  Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü Sivas

  100+320.267-100+389.014 Akgedik-l Köprüsü Geoteknik Raporu Hazırlanması İşi
 • 2014

  Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Bursa

  Yalova-Gemlik-Bursa Yolu Km34+550'de (Km15+872-15+956 Arası), Km32+800'de (Km17+656-17+718 Arası), Km31+500'de (Km18+500-18+617 Arası), Km30+400'de (Km20+010-20+080 Arası), Km14+100'de (Km13+860-15+045 Arası) Meydana Gelen Heyelanlara Ait Geoteknik Rapor Hazırlanması
 • 2015

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü

  Samsun İli Vezirköprü İlçesi Spor Kompleksi Yapım İşi Zemin ve Temel Etüd Raporunun Hazırlanması
 • 2014

  Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa

  Bilecik Ayr-(Söğüt -Bozüyük- Eskişehir)Km32+200 (32+115-3232+315 Arası) Meydana Gelen Heyelanlara Ait Geoteknik Rapor Hazırlanması
 • 2015

  Bartın Üniversitesi

  Farklı Seviyeli Kavşak ve Bağlantı Yolları Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • 2015

  Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Nükleer Tıp Merkezi Zemin Etüd Raporunun Hazırlanması
 • 2016

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü

  Terme İlçesi Yüzme Havuzu Yerine Ait Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanması
 • 2016

  Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Samsun

  Dikmen Durağan İl Yolu Km17+470-17+705 Heyelan Önleme Projesi Geoteknik Raporu Hazırlanması
 • 2017

  Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Samsun

  Ayancık-Helaldi Devlet Yolu Km 13+500-13+600 Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • 2018

  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Samsun

  (Fatsa-Kumru) - Korgan İl Yolu Km:7+895.00-8+110.00 Km: 29+00-26+00-29+00 Km: 7+430.00-7+600.00 Arasında Meydana Gelen Heyelana Ait Geoteknik Değerlendirme Sondaj Raporu Hazırlanması
 • 2019

  Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Samsun

  Ordu-Gülyalı Köprü Km:0+218.00-0+234.00 İnşaatına Ait Sondaj Raporu Hazırlanması
 • 2019

  Samsun Atakum Belediyesi

  1037 Sokak Şev Stabilite Analizi ve Zemin Araştırma Raporu Hazırlanması
 • 2019

  Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Samsun

  Tokat-Pazar Köprüsü Km:0+447.74-0+465.70 İnşaatına Ait Sondaj Raporu Hazırlanması
 • 2019

  TEİAŞ 15.Bölge Müdürlüğü Erzurum

  380 kV Trafo Merkezi İnklinometre Deneyi Yapılması»400 Yataklı Çorum Devlet Hastanesi İnşaatı Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2011 Çandır-1 Regülatörü Ve Hes Antalya , İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu Ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi ( 2012 )
»Havza Belediyesi Tedavi Amaçlı Kaplıca Tesisi İnşaatı Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2012 Ordu-Gülyalı Köprü (Km:0+218.00-0+234.00) İnşaatına Ait Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2019)
» Sinop-İnceburun Kurulması Planlanan Sinop Nükleer TeMevkiindeknoloji Merkezi Sondaj Kuyusu Açma Ve Kuyu Deneyleri İşi ( 2009 )
» Bafra İlçesi, Alparslan Mahallesi Bafra Endüstri Meslek Lisesi Binasına Ait Zemin Ve Temel Etüd Raporu Hazırlanması İşi-2012
»Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Erenköy Mahallesi F36a-08b-1d Paftasında Yer Alan Sahanın İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu-2012
» Ayvacık İlçesi, Orhangazi Mahallesi Kaymakam Lojmanı İnşaatı Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2012 Canik İlçesi, Hacıismail Mahallesi Avuz Selim İlköğretim Okulu Anaokulu İnşaatı Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2012
» Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Samsun Doğu Çevre Yolu Sondaj Çalışmaları Ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması İşi ( 2012)
» Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum – Horasan – Pasinler Yolu Takriben Km.113+500-187+900 Kesimine Ait 5 Adet Köprü Ye Ait Jeolojik-Jeoteknik Raporlarının Hazırlanması ( 2012 )
» 010-15 Kk Nolu Samsun-Bafra-Alaçam Devlet Yolu Km:17+490-14+440-13+470-16+630 Köprüleri İnşaatına Ait Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2013)
» Samsun-Çarşamba Yolu, Tekkeköy Köprü Kavşak Sondaj İşi (Sol Köprü) (2014)100+320.267-100+389.014 Akgedik-I Köprüsü Geoteknik Raporu Hazırlanması İşi (2014)
» Bartın Üniversitesi Farklı Seviyeli Kavşak Ve Bağlantı Yolları Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2014)
» Samsun-Sinop Yolu Heyelan Islahı Km5+000-5+100 Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2014) Bartın Kirazlıköprü Barajı Hes İnşaatı Bartın-Karabük Rölokasyon Yolu Km :23+160 Üst Geçit Köprüsü Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2014)
» (Daday -Eflani ) Ayr - Pınarbaşı Yolu Km:17+900-17+950 Arası Heyelan İçin Geoteknik Proje Hazırlatılması İşi (2015)
» Yalova-Orhangazi Devlet Yolu Km30+500 (63+378-63+480 Arası), Km26+800 (67+232-67+337 Arası), Meydana Gelen Heyelanlara Ait Geoteknik Rapor Hazırlanması Çatalzeytin-Ayancık Devlet Yolu Çatalzeytin-Helaldi Arası Türkeli Deresi Köprüsü(Km:10+150.00-10+240.00) Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2015)
» Tosya – İskilip Bağlantısı Farklı Seviyeli Kavşak Ve Bağlantı Yolları Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2017)
» Ayancık-Helaldi Devlet Yolu Km 13+500 -13+600 Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması (2017)
» Dikmen Durağan İl Yolu Km13+150-16+500 Yarma Ve Dolgularda Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2017)
» Türkeli-Ayancık Ayr-Taşköprü-Boyabat Ayr Yolu Km18+200-18+400 ve Km22+900-23+200 Arası Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2017)
» Çatalzeytin-Ayancık Devlet Yolu/Çatalzeytin-Helaldi Arası Km: 13+500 -13+600 Arası Heyelan Önleme Projesi Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2017)
» Dikmen Durağan İl Yolu Km: 39+050 -39+250 Arasındaki Heyelanlı Kesime Ait Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2017)
» Sinop-Ayancık Devlet Yolu Km:44+300-44+400 Arasında Meydana Gelen Heyelana Ait Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2018)
» Havza-Vezirköprü-Durağan Devlet Yolu Km 37+200-37+300 Arasındaki Kesime Ait Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2018)
» Hava-Vezirköprü-Durağan Devlet Yolu Km 34+500-34+700 Arasındaki Kesime Ait Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2018)
» Dikmen-Durağan İl Yolu Km:39+950-39+250 Arasındaki Kesime Ait Geoteknik Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşi (2018)
» 010-13 K.K Nolu Sinop-Ayancık Devlet Yolu Km:39+400-39+500 (İncirpınarı Mevkii) Arasındaki Kesime Ait Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2018)
» Tokat-Niksar Yolu Km:0+000-48+962 Kesiminin Yapım İşi Km:34+000-40+000 Arası Dönekse Vadisi Bölgesi Jeofizik Etüd Raporu (2018)
» (Türkeli-Ayancık) Ayr. – Erfelek-(Sinop-Boyabat) Ayr. Yolu Km:20+750-21+200’de Meydena Gelen Heyelana Ait Geoteknik Etüt Ve Aç-Kapa Tünel Raporu (2019)
» Çorum Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi Km:17+738,00-26+353,18 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Tünel Ve Üstyapı (Bsk) İşleri Yapılması İşi’ne Ait Sondaj Raporu Hazırlanması İşi (2019)
» Çağlar-1 Regülatörü Ve Hes Ankara , İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu Ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi ( 2013)
» Zeyve Regülatörü Ve Hes Karaman , İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporu Ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi ( 2013)
» Samsun İlkadım Belediyesi Toybelen,Derecik,Çatalarmut Ve Kıran Mahallelerinde Toplam 410 Hektar Alanda Jeoteknik Etüt Çalışması İşi ( 2013)
» Gençlik Ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü-Terme İlçesi Yüzme Havuzu Yerine Ait Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2016
» Atakum Belediyesi Katlı Otopark İnşaatı Zemin Etüd Raporu-2016 19 Mayıs İlçesi Dereköy Beldesi Balıkçı Barınağı Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2017
»Dikmen İlçesi, Dumanlı Köyü Kız (A Blok)-Erkek(B Blok) Öğrenci Yurdu Orta Okul İnşaatına Ait Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2017
» Sinop-Merkez Gelincik Mahallesi 6 Hekimli Asm+Tsm+112 Binası Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2019
» Sinop-Saraydüzü Entegre Acil+3 Hekimli Asm+Tsm+112 Binası Zemin Ve Temel Etüd Raporu-2019