HİDROJEOLOJİ

Hidrojeolojik 2BEt 25C3 25BCdler

Doğal afet, jeolojik tehlike ve risk belirlemelerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması.
Sönmez JeoteknikLeave a Reply
Call Now Button