JEOFİZİK

'GÜVENİLİR, DÜRÜST ÇALIŞMA İLKELERİYLE,' Kaliteli ve Zamanında Hizmet...

Alt Faaliyetler
Sismik Kırılma Yöntemi
Sismik Yansıma Yöntemi
Sismik Tomografi (2B - 3B)
MASW – REMİ Yöntemleri
Mikrotremör Yöntemi
Sismik Ultrasonik Yöntem

Alt Faaliyetler
Düşey Elektrik Sondajı (DES) Yöntemi
Çok Elektrotlu Elektrik Yöntem /
Elektrik Tomografi (ERT) 2B - 3B
Doğal Uçlaşma (SP) Yöntemi
Yapay Uçlaşma (IP) Yöntemi  

Alt Faaliyetler
Manyetotellürik (MT) Yöntem
Audio Manyetotellürik (AMT) Yöntem

Alt Faaliyetler
Sığ – Orta Derin Çalışmalar
Yüksek Frekanslı Cihaz İle Yapı İncelemeleri
Call Now Button