LABORATUVAR

'GÜVENİLİR, DÜRÜST ÇALIŞMA İLKELERİYLE,' Kaliteli ve Zamanında Hizmet...

Alt Faaliyetler
 • Su İçeriğinin Belirlenmesi / Water Content
 • Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Tek Nokta yöntemi ile ölçüm) / Liquid Limit
 • Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması / Plastic Limit
 • Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini (İnce Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu) / Spesific Gravity
 • Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini (Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu) / Spesific Gravity
 • Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi / Unit Weight
 • Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin (Yıkamalı Eleme Metodu) / Sieve Analyses (wet)
 • Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin (Kuru Eleme Metodu) / Sieve Analyses (dry)
 • nce Daneli Zeminler İçin Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin Hidrometre Metodu / Hydrometer
 • Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) / Compaction (Standard)
 • Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası 4.5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji) / Compaction (Modified)
 • Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (İnce ve Orta Daneli Zeminler İçin Küçük Boşaltma Silindiri Metodu) / Sand Cone Test
 • Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (ince,Orta ve iri Daneli Zeminler için Büyük Boşaltma Silindiri Metodu) / Sand Cone Test
 • Taşıma Oranının Tayini / California Bearing Ratio Test
 • Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini /Consolidation Test
 • Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini / Unconfined Compressive Strength
 • Kayma Direncinin Üç Eksenli  Hücrede (Konsolidasyonsuz - Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini(UU) Triaxial Compression test (UU)
 • Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini / Shear Box tests
 • Şişme Yüzdesi Deneyi / Swelling Percentage Test
 • Şişme Basıncı Deneyi / Swelling Pressure Test
 • Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi / Permeability Test

Alt Faaliyetler
 • Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi / Point Load Test
 • Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma  Gücünün  Yerinde Tayini / Determınatıon Of Bearing Capacitiy Of Soils İn-Situ Byplate Loading Test
 • Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini / Determınatıon Of Unconfıned Compressıve Strength Of Rocks
 • Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini / Determınatıon Elastıc Modulı And Poısson Ratıo Intac Rocks In Unıaxıal Compressıon
 • Gerçek Yoğunluk,Görünür Yoğunluk,Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini / Determination Of Real Density And Apparent Density, And Of Total And Open Porosity
 • Atmosfer Basıncında Su Emme Deneyi / Water Absorbtion
 • Doygunluk Katsayısı / Saturation Coefficient
 • Üç Eksenli Basınç Deneyi / Triaxial Test

Alt Faaliyetler
 • Parçalanma Direncinin Tayini için Metotlar(Los Angeles Deney Metodu İle Parçalanma Direncinin Tayini) / Los Angeles Abrasion Test
 • Metilen Mavisi / Methylene Blue
 • Yassılık İndeksi / Flatness Index
 • Organik Madde Tayini / Chemical analysis
 • Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranının Tayini / Determination Of Particle Density And Water Absorption
 • Magnezyum Sülfat Deneyi / Magnesium sulfate test
Call Now Button