MO: KAMU YARARINA AYKIRI VE ÇED SÜRECİNİ YOK SAYAN “ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ” GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Post Content

Call Now Button