Su Sondajları Yer Altı Suyu

Su 2BSondaj 25C4 25B1

İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltı suyu Arama Belgesi, Yeraltı suyu Kullanma Belgesi, Yeraltı suyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmaların yapılması.

Sönmez Jeoteknik.Leave a Reply
Call Now Button