TMMOB 46. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU SÖYLEDİKLERİMİZ

Dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid-19 Salgını nedeniyle bir önceki Genel Kurulumuzu olması gerekenden tam on dört ay sonra gerçekleştirebilmiştik. Genel Kurul takvimimizdeki bu kayma nedeniyle TMMOB 46. Çalışma Dönemi sadece Ağustos 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki 10 aylık süreyi kapsıyor. Bu süre zarfında yürüttüğümüz çalışmalar, demokratik geleneğimize ve odalarımızın genel kurullarında ortaya çıkan iradeye sahip çıktığımızı göstermek için bir önceki dönemde oluşturduğumuz “Genişletilmiş Yönetim Kurulu”muz tarafından kabul edilen Çalışma Programı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Geride bıraktığımız bu kısa çalışma dönemimizde ülkemizde uzun yıllardır devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerinin en üst düzeye çıktı. Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale geldi. Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, açlık sınırına düşen ücretler nedeniyle toplumun farklı kesimleri tepkilerini ortaya koydu. Üniversite öğrencilerinden sağlık çalışanlarına, kamu emekçilerinden işçilere, esnaftan emeklilere kadar pek çok kesim “geçinemiyoruz” diyerek öfkelerini sokaklara taşıdılar. Ülkemizde yaşanan kitlesel yoksullaşmanın en büyük sorumlusu olan siyasi iktidar ise, halk kesimlerinin bu tepkilerinin nedenlerini ortadan kaldıracak ekonomik ve sosyal tedbirleri hayata geçirmek yerine, toplumu baskı ve şiddet yoluyla sindirmeye çalıştı.

Mevcut haliyle ülkemizdeki tek adam rejimi, 20 yıllık AKP iktidarının başarı hikayesi değil, yönetim krizinin ürünü ve göstergesidir. 20 yıldır uyguladığı politikalarla ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan uluslararası ilişkilere kadar her alanda derin krizler yaratan AKP iktidarının, normal koşullar altında ülkeyi yönetme imkanı kalmamıştır.

Parlamento’nun etkisizleştirilerek halk iradesinin görmezden gelinmesi, güçler ayrılığının ortadan kaldırılarak denge-fren mekanizmalarının ortadan kaldırılması, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılarak hukukun üstünlüğü anlayışının bitirilmesi mevcut rejimi sürdürülemez kılmaktadır.

Rejimin istikrarsızlığı, AKP’yi ülke içinde ve dışında daha saldırgan politikalar izlemeye itmektedir. Bir yandan polis şiddeti ve hukuk kullanılarak toplumsal muhalefet baskı altına alınırken, diğer yandan da dışlayıcı-kamplaştırıcı politikalarla toplum saflaştırılmaktadır. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla ayakta duruyor.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir şey kalmadı. Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı olmuş siyasi iktidarı, yakın çevresini doyurabilmek için her gün yeni rant alanları yaratmaya mecbur bırakıyor. Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de iktidarın yeni hedefleri bugüne kadar koruma altında tutulan tarihimiz, doğamız ve tabiat zenginliklerimiz haline geldi.

Geçtiğimiz dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına karşı kamusal değerleri, ekonomik krize karşı mesleki ve özlük haklarımızı, dinci gericiliğe karşı aydınlanma değerlerini ve laikliği savunmakla geçti. Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele verdik. Bu dönemde yürüttüğümüz “sorunlarımızı çözüm istiyoruz” başlıklı kampanya ile kriz döneminde ekonomik ve özlük hakları bakımından büyük kayıplar yaşayan meslektaşlarımızın sesini ve taleplerini yükselttik.

46. Çalışma Dönemi boyunca bir yandan toplumsal mücadelelerin aktif bir bileşeni olurken, meslek alanlarımızdaki bilimsel ve teknik birikimleri geliştirebilmek için çabamızı da sürdürdük. Bu dönem boyunca salgın döneminin kısıtlamalarına rağmen TMMOB’ye bağlı odalarımızda mesleki alanlarımıza ilişkin çok sayıda etkinlik geçekleştirildi.

Bu dönemde TMMOB bünyesinde yaptığımız etkinlikler ve yayınladığımız raporlarla ülkemizin sorunlarına ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeleri üyelerimize aktardık. TMMOB’nin değerlerini ve birikimini genç mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızla paylaştık.

Yine bu dönemde açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.

Bu dönemde Birliğimiz bünyesinde;

• Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız tarafından ortaklaşa düzenlenen TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu,

• Kadın Çalışma Grubumuz yürütücülüğünde TMMOB 7. Kadın Kurultayı,

• Bilirkişilik Çalışma Grubumuz tarafından yürütülen Toplumcu Bakış Açısı ile Bilirkişilik Panel-Forumu,

• Elektrik Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde TMMOB Enerji Sempozyumu,

• Makina Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde TMMOB Sanayi Kongresi,

• Gıda Politikaları Çalışma Grubumuz tarafından yürütülen Tarımsal Üretim ve Tüketimde Sosyal Dayanışma Pratiği olarak Kooperatifçilik Sempozyumu,

• TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz düzenleme kurulumuz tarafından yürütülen TMMOB Afet Sempozyumu gerçekleştirildi.

İki ayda bir düzenli olarak yayınlanan ve TMMOB çalışmalarının güncesi niteliğindeki Birlik Haberleri’nin yanı sıra, ülkemizin ve meslek alanlarımızın gündemine ilişkin yayınlarla üyelerimize ve kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. 46. Çalışma Dönemi içerisinde “TMMOB TEİAŞ Raporu”, “TMMOB Yangın Raporu”, “TMMOB ve Mesleki Denetim”, “TMMOB Acil Durum Uzaktan Öğretim Raporu” yayınlandı.

Birliğimizin en önemli çalışma alanlarından biri de meslektaşlarımızı ve toplumun genelini ilgilendiren yasa, yönetmelik, proje, uygulama ve kararlara ilişkin yürüttüğümüz hukuk mücadelesidir. 46. Çalışma Dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, zeytinliklerimizin, tarım alanlarımızın, ormanlarımızın, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar yürüttük. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü büyütmek için gecesini gündüzüne katan oda yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev yapan arkadaşlarıma;

şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma; İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize; omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine; çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında görev alan arkadaşlarıma; Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma, TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Ülkemize, mesleğimize, meslektaşlarımıza sahip çıkma yolunda yürüyüşümüzü umutlu yarınlara taşıma dileğiyle…

Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa.
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla.

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
YAŞASIN MÜCADELEMİZ

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Image: 
Call Now Button