Zemİn Laboratuvarı

Agrega 2BDeneyleri

Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu güzergâhları ve benzeri ile baraj, gölet, köprü ayakları, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak ve benzeri gibi mühendislik yapılarına yönelik jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmetleri…

Sönmez Jeoteknik

25C4 25B0nklinometre 2BDeneyiKaya 2BDeneyleri
Presiyometre 2BDeneyiZemin 2BDeneyleriLeave a Reply
Call Now Button